Waarom kan je een legal scan uitvoeren

Legal scan

Met een legal scan krijg je goed inzicht in de bedreigingen voor jouw bedrijf of een ander bedrijf als je een bedrijf wilt kopen of verkopen. Bijvoorbeeld van buitenaf, maar ook intern. Bijvoorbeeld omdat intellectueel eigendom niet beschermd is via de arbeidsovereenkomst.

Wat is een legal scan?

Elk bedrijf heeft veel juridische zaken om rekening mee te houden. Belangrijk onderdeel hiervan zijn bijvoorbeeld de medewerkers, maar ook het intellectueel eigendom. Daarom verdelen wij de juridische scan in drie hoofdzaken, te weten:

  1. arbeidsrecht

  2. intellectueel eigendom

  3. bedrijfsrecht

  4. incasso

Standaard contracten en voorwaarden

Standaard contracten zijn enorm in opmars en dat is een goede ontwikkeling in onze ogen. Contracten hoeven niet meer honderden tot duizenden euro’s te kosten. Advocaten en juristen zijn met het opstellen van een contract nu eenmaal niet uren bezig. Ook niet met het juridisch advies dat daarbij hoort.

 

Maatwerk van een standaard contract is de toekomst aan het worden als het gaat om juridische bescherming. Zo kun je met een contract generator aan de hand van informatie over jouw bedrijf, bedrijfsnaam en bedrijfstak eenvoudig een overeenkomst laten opstellen. Deze basis kan voldoen, maar vaak is het voor volledige bescherming aan te raden om er nog even een jurist naar te laten kijken.

 

Zo heb je maatwerk. Een juridische scan zal standaard contracten er dan ook vaak uithalen als risicovol.

Wat zijn de voordelen een juridische scan?

Volledige juridische bescherming en zekerheid als je zaken doet zijn de sleutelwoorden voor een werkgever. Groot voordeel van een legal scan is de zekerheid dat je niet onverwacht wordt aangesproken door een medewerker, concurrent of een derde die meent dat je je onrechtmatig gedraagt.

 

Daarnaast zorg je voor volledige bescherming van jouw intellectuele eigendomsrechten en voorkom je inbreuk op handelsnamen, auteursrecht, merkenrecht en patenten. En mocht inbreuk onverhoopt toch plaatsvinden, dan heb je dankzij de legal scan alles op orde en juridisch gezien de juiste stokken om mee te slaan in de rechtszaal.

Tot slot wordt debiteurenrisico beperkt. Als blijkt dat je op zich jouw administratie goed op orde hebt – maar niet gebruik maakt van een waterdicht incassosysteem – dan kunnen hier oplossingen voor worden aangedragen zodat je kunt voorkomen dat vorderingen onbetaald blijven en daardoor wellicht onbetaald blijven. Omdat een afnemer failliet is gegaan, gestopt is met zijn bedrijf of de vordering betwist.

 

Kortom, redenen genoeg om een legal scan uit te voeren. Start hem nu zelf online, dan doen wij daarna de rest.